Bài viết phổ biến
Thú vị
Giun đũa gây tác hại ở bê nghé biểu hiện các mặt hơi thở thối, khó ngửi, thân nhiệt cao tới Có nhiều loại thuốc, Pyrantel chống giun đũa, phân và hơi thở. Tác dụng tốt trên giun đũa, Có thể dùng thêm một liều sau hai tuần để loại bỏ

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: