ELISA giun tròn Toxocara giardia

Bài viết phổ biến
Thú vị
Toxocara spp là giun tròn ký sinh trong ruột non của chó và mèo bệnh gặp ở tất cả các nước trên thế giới. Giun cái trưởng thành

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: